Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopan Parlamentin Ja Neuvoston Asetus (Ey) [...], säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä [...]
FP7

Euroopan Parlamentin Ja Neuvoston Asetus (Ey) [...], säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä [...]

Funded under: FP7

Download application/pdf (198921)

Record Number: 8375 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top