Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europaparlamentets och Rådets Förordning [...] om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007-2013)
FP7

Europaparlamentets och Rådets Förordning [...] om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007-2013)

Funded under: FP7

Download application/pdf (198921)

Record Number: 8375 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top