Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Nõukogu otsus, 19. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2011) [...] (2006/976/Euratom)
FP7

Nõukogu otsus, 19. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2011) [...] (2006/976/Euratom)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (162159)

Record Number: 8377 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli