Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007-2011) [...] (2006/976/Euratom)
FP7

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007-2011) [...] (2006/976/Euratom)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (162159)

Record Number: 8377 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top