Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beschikking van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifieke programma tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor [...] (2007-2011) (2006/976/Euratom)
FP7

Beschikking van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifieke programma tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor [...] (2007-2011) (2006/976/Euratom)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (162159)

Record Number: 8377 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli