Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007-2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) [...] (2006/976/Euratom)
FP7

Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007-2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) [...] (2006/976/Euratom)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (162159)

Record Number: 8377 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli