Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteuttamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) [...] (2006/977/Euratom)
FP7

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteuttamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) [...] (2006/977/Euratom)

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (133581)

Record Number: 8378 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli