Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteuttamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) [...] (2006/977/Euratom)
FP7

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Yhteisen tutkimuskeskuksen suorina toimina toteuttamasta erityisohjelmasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) [...] (2006/977/Euratom)

Funded under: FP7-JRC
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top