Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av [...] (2007-2011) (2006/977/Euratom)
FP7

Rådets beslut av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för genomförande av [...] (2007-2011) (2006/977/Euratom)

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (133581)

Record Number: 8378 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli