Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet "Kapacitet" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for [...] (2007-2013) (EØS-relevant tekst) (2006/974/EF)
FP7

Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet "Kapacitet" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for [...] (2007-2013) (EØS-relevant tekst) (2006/974/EF)

Funded under: FP7-CAPACITIES
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top