Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for [...] (2007-2013) (2006/975/EF)
FP7

Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for [...] (2007-2013) (2006/975/EF)

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (173842)

Record Number: 8380 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli