Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning [...] (2007-2013) (EØS-relevant tekst) (2006/972/EF)
ERC

Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet "Idéer" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning [...] (2007-2013) (EØS-relevant tekst) (2006/972/EF)

Funded under: FP7-IDEAS-ERC

Download application/pdf (78278)

Record Number: 8381 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top