Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczaca programu szczególowego "Pomysly", wdrazajacego siódmy program ramowy Wspólnoty [...] (2007-2013) (Tekst majacy znaczenie dla EOG) (2006/972/WE)
ERC

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczaca programu szczególowego "Pomysly", wdrazajacego siódmy program ramowy Wspólnoty [...] (2007-2013) (Tekst majacy znaczenie dla EOG) (2006/972/WE)

Funded under: FP7-IDEAS-ERC

Download application/pdf (78278)

Record Number: 8381 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli