Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Nõukogu otsus, 19. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda [...] (2007-2013) [...] (EMPs kohaldatav tekst) (2006/973/EÜ)
FP7

Nõukogu otsus, 19. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda [...] (2007-2013) [...] (EMPs kohaldatav tekst) (2006/973/EÜ)

Funded under: FP7-PEOPLE

Download 90811991-6_et.pdf (0)

Record Number: 8382 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli