Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen [...] (2007-2013) [...] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/973/EY)
FP7

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen [...] (2007-2013) [...] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/973/EY)

Funded under: FP7-PEOPLE

Download 90811991-6_fi.pdf (0)

Record Number: 8382 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli