Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for [...] (2007-13) (EØS-relevant tekst) (2006/971/EF)
FP7

Rådets Beslutning af 19. december 2006 om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for [...] (2007-13) (EØS-relevant tekst) (2006/971/EF)

Funded under: FP7-COOPERATION

Download application/pdf (461031)

Record Number: 8384 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli