Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Beschikking van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifieke programma "Samenwerking" tot uitvoering van het zevende [...] (2007-2013) (Voor de EER relevante tekst) (2006/971/EG)
FP7

Beschikking van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifieke programma "Samenwerking" tot uitvoering van het zevende [...] (2007-2013) (Voor de EER relevante tekst) (2006/971/EG)

Funded under: FP7-COOPERATION

Download application/pdf (461031)

Record Number: 8384 / Last updated on: 2007-02-08
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top