Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse om gennemførelsen af det flerårige fællesskabsprogram med sigte på at gore digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte, KOM(2007) 28 endelig

Download application/pdf (129617)

Record Number: 8417 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top