Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Teatis ühenduse mitmeaastase tegevuskava rakendamise kohta digitaalse infosisu kättesaadavuse, kasulikkuse ja kasutatavuse suurendamiseks Euroopas (Programm eContentplus) KOM(2007) 28 lõplik
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top