Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Teatis ühenduse mitmeaastase tegevuskava rakendamise kohta digitaalse infosisu kättesaadavuse, kasulikkuse ja kasutatavuse suurendamiseks Euroopas (Programm eContentplus) KOM(2007) 28 lõplik

Download application/pdf (129617)

Record Number: 8417 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument