Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling over de uitvoering van het meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud [...] COM(2007) 28 definitief

Download application/pdf (129617)

Record Number: 8417 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument