Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande om inrättandet av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (Programmet eContentplus) KOM(2007) 28 slutlig

Download application/pdf (129617)

Record Number: 8417 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument