Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopa päritoluga digitaalse infosisu arendamise ja kasutamise stimuleerimist ülemaailmsetes võrkudes ja infoühiskonna keelelise mitmekesisuse edendamist käsitleva ühenduse [...] KOM(2007)29 lõplik

Download application/pdf (158809)

Record Number: 8418 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top