Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Eindevaluatie van de resultaten van het communautair meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale [...] COM(2007)29 definitief

Download application/pdf (158809)

Record Number: 8418 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top