Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Eindevaluatie van de resultaten van het communautair meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale [...] COM(2007)29 definitief
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top