Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Slutlig utvärdering av resultaten av genomförandet av det fleråriga gemenskapsprogrammet för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt innehåll på [...] KOM(2007)29 slutlig

Download application/pdf (158809)

Record Number: 8418 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument