Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen [...] traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med [...] Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram [...] KOM(2006) 548 endelig
FP7

Meddelelse fra Kommissionen [...] traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med [...] Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram [...] KOM(2006) 548 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (122701)

Record Number: 8419 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top