Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse [...] KOM(2006) 548 lõplik
FP7

Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse [...] KOM(2006) 548 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (122701)

Record Number: 8419 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument