Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission Tiedonanto Euroopan Parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta [...] KOM(2006) 548 lopullinen
FP7

Komission Tiedonanto Euroopan Parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta [...] KOM(2006) 548 lopullinen

Funded under: FP7

Download application/pdf (122701)

Record Number: 8419 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument