Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak az Európai Közösség kutatási, [...] COM(2006) 548 végleges
FP7

A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak az Európai Közösség kutatási, [...] COM(2006) 548 végleges

Funded under: FP7

Download application/pdf (122701)

Record Number: 8419 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument