Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile, Avaliku ja erasektori rahaliste vahendite kaasamine, et muuta kliimasõbralikud, soodsa hinnaga ja turvalised [...] KOM (2006) 583 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule ja euroopa parlamendile, Avaliku ja erasektori rahaliste vahendite kaasamine, et muuta kliimasõbralikud, soodsa hinnaga ja turvalised [...] KOM (2006) 583 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (153036)

Record Number: 8421 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top