Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Grønbog om detektionsteknologier i de retshåndhævende myndigheders, toldmyndighedernes og andre sikkerhedsmyndigheders arbejde (forelagt af Kommissionen) KOM(2006) 474 endelig

Download application/pdf (181256)

Record Number: 8422 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument