Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Grönbok om detektionstekniker i brottsförebyggande myndigheters, tullmyndigheters och andra säkerhetsmyndigheters arbete (framlagt av kommissionen) KOM(2006) 474 slutlig

Download application/pdf (181256)

Record Number: 8422 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument