Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Meddelande från Kommissionen, Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna, KOM(2006)545 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (276011)

Record Number: 8423 / Last updated on: 2007-02-20
Category: comDocument