Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Nõukogu Otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2013) rakendamise eriprogrammi "Ideed"
ERC

Nõukogu Otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2013) rakendamise eriprogrammi "Ideed"

Funded under: FP7-IDEAS-ERC
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top