Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston Päätös, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007-2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta "Ideat"
ERC

Neuvoston Päätös, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007-2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta "Ideat"

Funded under: FP7-IDEAS-ERC

Download application/zip (99291)

Record Number: 8491 / Last updated on: 2007-04-23
Category: supp
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top