Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration
FP7

Rådets Beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

Funded under: FP7-JRC

Download application/zip (109167)

Record Number: 8492 / Last updated on: 2007-04-23
Category: supp
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top