Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslut om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
FP7

Rådets Beslut om det särskilda programmet Människor för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

Funded under: FP7-PEOPLE

Download application/zip (99391)

Record Number: 8493 / Last updated on: 2007-04-23
Category: supp
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top