Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Nõukogu Otsus, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2011) rakendamise eriprogrammi
FP7

Nõukogu Otsus, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2011) rakendamise eriprogrammi

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/zip (100280)

Record Number: 8497 / Last updated on: 2007-04-23
Category: supp