Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslut om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007-2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning [...]
FP7

Rådets Beslut om det särskilda programmet för genomförande av sjunde ramprogrammet (2007-2011) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning [...]

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/zip (100280)

Record Number: 8497 / Last updated on: 2007-04-23
Category: supp