Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens [...]
FP7

Rådets Beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentret för genomförande av sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens [...]

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/zip (88665)

Record Number: 8498 / Last updated on: 2007-04-23
Category: supp
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top