Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (door de Commissie ingediend) COM(2007) 119 definitief
FP6

Voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (door de Commissie ingediend) COM(2007) 119 definitief

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (154450)

Record Number: 8615 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top