Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet, Bæredygtig vandforvaltning i Den Europæiske Union - Første trin i gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF KOM(2007) 128 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet, Bæredygtig vandforvaltning i Den Europæiske Union - Første trin i gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF KOM(2007) 128 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (268927)

Record Number: 8617 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument