Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan [...] Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa - Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe, KOM(2007) 128 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto euroopan [...] Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa - Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe, KOM(2007) 128 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top