Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission [...] Towards sustainable water management in the European Union - First stage in the implementation of the Water Framework Directive [...]] - Polish version
FP6

[Communication from the Commission [...] Towards sustainable water management in the European Union - First stage in the implementation of the Water Framework Directive [...]] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Pobierz application/pdf (268927)

Numer rekordu: 8617 / Ostatnia aktualizacja: 2007-07-02
Kategoria: comDocument