Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vihreä Kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten {SEK(2007) 388} KOM(2007) 140 lopullinen
FP6

Vihreä Kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten {SEK(2007) 388} KOM(2007) 140 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (86008)

Record Number: 8618 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top