Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: i2010 - Årsrapport om informationssamfundet, 2007, KOM(2007) 146 endelig

Download application/pdf (156602)

Record Number: 8619 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument