Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az európai gazdasági és szociális bizottságnak [...]: i2010 - 2007. évi éves jelentés az információs társadalomról, COM(2007) 146 végleges

Download application/pdf (156602)

Record Number: 8619 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument