Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az európai gazdasági és szociális bizottságnak [...]: i2010 - 2007. évi éves jelentés az információs társadalomról, COM(2007) 146 végleges
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top