Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på [...], KOM(2007) 150 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på [...], KOM(2007) 150 endelig

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top