Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigule, mis käsitleb nõukogu ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] KOM(2007) 150 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigule, mis käsitleb nõukogu ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] KOM(2007) 150 lõplik

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top