Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta [...] KOM(2007) 150 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta [...] KOM(2007) 150 lopullinen

Funded under: FP7-HEALTH

Download application/pdf (28722)

Record Number: 8620 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument