Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A bizottság közleménye az európai parlamentnek az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az egészségügy területén második közösségi [...] COM(2007) 150 végleges
FP7

A bizottság közleménye az európai parlamentnek az EK-Szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az egészségügy területén második közösségi [...] COM(2007) 150 végleges

Funded under: FP7-HEALTH
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top