Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på [...] KOM(2007) 152 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på [...] KOM(2007) 152 endelig

Funded under: FP7-TRANSPORT

Download application/pdf (113449)

Record Number: 8621 / Last updated on: 2007-07-02
Category: comDocument